Wisgi Malt Mates wedi’i Botelu’n Annibynnol

£65.00

Swp cyntaf “Now that’s what I call whisky” yw’r cyntaf mewn cyfres botelu annibynnol a gynlluniwyd gyda Malt Mates yn archwilio bragau o bedwar ban byd. Mae’r swp cyntaf yn cyfuno wisgi o chwe chasgen, wedi’u distyllu rhwng mis Chwefror 2015 a mis Mehefin 2016 gan gynnwys hen gasgen Bwrbon STR (Wedi’i Blaenio, Ei Grasu a’i Gowpera o’r Newydd) a chasgen bort fendigedig. Archwiliad yw hwn o wisgi a wnaed yng Nghymru, ac mae’n cynnig cyffyrddiad arbennig o ysgafn, a dylanwad y gasgen yn amlwg.

Os hoffech gael gwybod y diweddaraf am ryddhau poteli annibynnol yn y dyfodol, cofrestrwch ar gyfer ein rhestr bostio yma. here.

Independent Bottling Collaboration

We’re excited to launch the pre-order for our first independent whisky release -

in collaboration with Malt Mates!

“Now that’s what I call Whisky” Vol 1 is the first in a planned series of independent bottlings with Malt Mates, exploring whiskies from around the
world. Vol. 1 is a marriage of whisky from 6 casks, distilled between February 015 to June 2016 including Ex. Bourbon, STR (Shaved, Toasted and Re-coopered), and a fantastic port cask. This is an exploration of whisky made in Wales, and
offers a particular light touch with clear influence from the cask.

We’re expecting this exciting series to disappear quickly, with Vol. 2 coming soon! If you’d like to get the latest news about future independent bottling
releases please sign up to our mailing list here.

Please note that this product is not included in our 'Free Shipping over £40'.

Cymraeg