Mystery Gin!

£20.00
Rydyn ni wedi potelu rhai o'n hamrywiaeth o jins o dan labeli anhysbys. Mae pob jins sych, pob un wedi'i ddistyllu gennym ni, mae rhai hyd yn oed yn enillwyr gwobrau. Prynu potel ac fe anfonwn ni un atoch chi. Ni fyddwch yn gwybod beth rydych chi'n ei gael, ond gallwn warantu ei fod yn jin anhygoel!
Cymraeg