Profiad Blasu Jin – Wythnos Nadolig 2021

£25.00

Cymerwch hoe fach rhwng y twrci a’r anrhegion, a darganfod rhagor am jin mewn sesiwn flasu yn y ddistyllfa.

Mae blasu di-alcohol hefyd ar gael i'r rheini y byddai'n well ganddyn nhw, am ba bynnag reswm!

Rydym yn cynnal Profiadau Blasu Jin am 1 p.m. ddydd Llun 27 Rhagfyr, dydd Mawrth 28 Rhagfyr a dydd Iau 30 Rhagfyr 2021. Ar ôl G&T i’ch croesawu, cewch gyfle i flasu tri jin crefft Cymreig a’u hystyried wrth ichi lenwi un o’n cardiau blasu. Cewch daith o gwmpas y ddistyllfa, ac ail G&T yn dilyn y blasu - dewiswch eich ffefryn o’r sesiwn flasu, neu o blith y poteli jin eraill ar ein silffoedd.

Mae blasu di-alcohol ar gael hefyd os yw hynny’n well gennych, am ba bynnag reswm!

Cymraeg