Profiad Gwneud Jin – Wythnos Nadolig 2021

£145.00

Ymunwch â ni am brofiad gwneud jin yn Nistyllfa In the Welsh Wind rhwng y Nadolig a Blwyddyn Newydd 2021 ac ymgollwch mewn jin pwrpasol. Cewch chi fod y distyllydd a darganfod eich jin.

Mae profiad gwneud jin distyllfa In The Welsh Wind yn para rhyw ddwy awr. Yn ystod yr amser hwn, byddwch yn cael dod i’r ddistyllfa a defnyddio un o’n distyllbeiriau prawf, ac yn cael cyfle i greu eich jin eich hun.

Rydym yn cynnal Profiadau Gwneud Jin am 1 p.m. ar 29 Rhagfyr a 31 Rhagfyr 2021. I archebu eich profiad gwneud jin, dewiswch ar ba ddyddiad yr hoffech ddod i’r ddistyllfa.

 

 

Gwneud Jin yng Nghymru

Yn ystod eich profiad byddwch yn dysgu am hanes jin ac, o dan arweiniad ein distyllwr, yn dewis eich cynhwysion botanegol i greu eich potel eich hun o jin i’w chadw.

Yn rhan o'r profiad, gallwch fwynhau jin a thonig di-dâl yn ein lolfa, a bydd y bar ar agor os hoffech fwynhau diodydd pellach.

Cysylltwch â ni pan fyddwch yn barod i drefnu eich profiad gwneud jin a defnyddio eich tocyn rhodd.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i'r ddistyllfa a'ch helpu i ddarganfod eich jin. Iechyd da.Cymraeg