Casgen o Wisgi 30L o Gymru

£2,000.00

Swm un taliad neu dalu bob mis dros 15 mis i fod yn rhan o hanes wisgi Cymreig. Rhown groeso i'r cyfle i grwpiau o ffrindiau ddod at ei gilydd i brynu casgen o wisgi Cymreig.

Bydd eich taliad yn diogelu 30 litr o'r gwirod newydd ei greu o'n distylliad cyntaf o wisgi o'r grawn i'r gwydr, a fydd yn cael ei ddistyllu yng Ngwanwyn 2021.

Byddwn yn ei aeddfedu yn y ddistyllfa am 3 blynedd mewn casgen 30 litr wedi'i chrafu, ei thostio a'i chowpera o'r newydd a ddewiswyd i ychwanegu at natur ein gwirod newydd ei greu.

Byddwch chi'n cael tystysgrif o berchnogaeth o'r gasgen, diweddariadau cyson ar ddatblygiad eich wisgi a chynigion sy'n gysylltiedig â'n wisgi, unrhyw waith potelu annibynnol y byddwn ni'n eu gwneud o bosibl a chynhyrchion eraill y ddistyllfa.

Byddwch chi'n gallu dod i samplo yn ystod y broses o aeddfedu ac, os bydd yr amgylchiadau'n caniatáu, gallwch ddod i'r ddistyllfa i fwrw golwg ar eich casgen.

Bydd costau potelu, tollau a TAW i'w talu ar ôl i'r wisgi aeddfedu.

Mae mil o gasgenni ar gael. Dyma'r ffordd berffaith o chwarae rhan yn nyfodol wisgi Cymreig a chael cyfle i fod yn berchennog ar rywbeth hollol arbennig, sef wisgi wedi'i gynhyrchu'n gyfan gwbl yng Nghymru.

Prynwch eich un chi heddiw.

Ydych chi eisiau gwybod mwy?Darllenwch ein telerau ac amodau a chwestiynau cyffredin fan hyn neu ffoniwch ni ar 01239 872300.

Ydych chi eisiau gwybod mwy?Darllenwch ein telerau ac amodau a chwestiynau cyffredin fan hyn neu ffoniwch ni ar 01239 872300. Mae dewis i dalu'n fisol ar gael ar y dudalen dalu!

Because Whisky is made to be drunk!

Independent Barreling
by The Cask House

We believe that good whisky is made to be enjoyed with friends - a celebration.

Independent barrelling allows you to become fully involved with the development and maturation of your whisky. Select your new make spirit; choose a seasoning and follow the journey of your cask from the moment the cask is filled to your first dram.

We source exciting new make spirit from emerging 'new world whisky' producers. We've also curated a range of seasonings which give you the chance to put your stamp on your whisky. Matured here at the distillery, in 3 years' time you will take home your whisky, bottled and labelled and ready to enjoy - to share with family and friends, to gift, or even to sell.

A one off lump sum or pay monthly over 15 months makes this a cost-effective way to purchase a 30 litre cask of whisky seasoned to your taste. 

Your payment secures 30 litres of new make spirit, the cask and seasoning of choice (from our available seasoning choices - see below), and space in our cask rack for 3 years' maturation.

You’ll receive a cask ownership certificate, and regular updates on how your whisky is doing, along with access to offers relating to all our distillery products.

You will be able to sample during the maturation process, and you are welcome to visit the distillery and check on your cask.

Bottling costs, duty and VAT become payable once the whisky is matured.

Want to know more? Read our terms and conditions & FAQs here or call us on 01239 872300. Monthly payment option available at the checkout!

Cymraeg