Gweithio gyda ni

Dewch i weithio yn In The Welsh Wind

Mae distyllfa In The Welsh Wind yn wahanol i’r gweddill. Rydym yn fusnes arobryn, yn cynhyrchu jin crefft arobryn ac yn arloesi'r wisgi ‘o’r grawn i’r gwydryn’ Cymreig cyntaf ers dros 100 mlynedd. Rydym yn cynnig gwasanaethau ymgynghori ac ymchwil a datblygu i fusnesau eraill sydd am lansio eu busnes gwirodydd eu hunain. Rydym hefyd yn croesawu pobl sydd â chariad at jin i'n distyllfa ar gyfer profiadau gwneud jin a blasu jin.

Mae cyfleoedd yn codi weithiau i ymuno â'n tîm o rebeliaid – os oes unrhyw beth ar gael ar hyn o bryd, bydd yn cael ei bostio ar y dudalen hon.

Rheolwr Manwerthu a Digwyddiadau - postiwyd 29 09 2021

Rydym wedi achub cyfle cyffrous i sefydlu ail leoliad yn ein tref ni, Aberteifi, ac felly rydym yn chwilio am Reolwr Manwerthu a Digwyddiadau trefnus, arloesol ac uchel ei gymhelliant i ymuno â ni a gweithredu’r safle hwn.

Cliciwch yma i weld y Disgrifiad Swydd, y fanyleb a’r manylion ymgeisio.

.

Cynorthwyydd Manwerthu a Blaen Tŷ

Rydym yn chwilio am gydweithiwr trefnus sy’n uchel ei gymhelliant i weithio gyda ni, a hynny efallai yn y ddistyllfa ac yn ein lleoliad newydd yn 45 Stryd y Santes Fair, Aberteifi.

Cliciwch yma i weld y Disgrifiad Swydd, y fanyleb a’r manylion ymgeisio.

Dim byd ar gael neu ddim yn addas, ond yn dal i fod â diddordeb

Mae gennym ddiddordeb bob amser i glywed gan unigolion talentog a brwdfrydig sydd â rhywbeth i'w gynnig i ni, boed hwnnw’n waith caled a sylw i fanylder yn potelu a labelu gwirodydd â llaw, neu ddawn greadigol yn ein hystafelloedd distyllu.

Anfonwch eich CV i'r ddistyllfa os hoffech chi weithio gyda ni

Cymraeg