Wisgi Brag Sengl, Un Gasgen o Gymru

Pan ddiddymwyd Welsh Whisky Distillery Company o'r diwedd ym 1910, roedd hi fel petai ar ben ar wisgi Cymreig. Ac eto, megis atgyfodiad, dechreuodd Cymru ddistyllu wisgi unwaith eto yn fuan wedi’r flwyddyn 2000. A'r traddodiad wedi’i adfywio ac yn datblygu, rydym yn falch ac yn gyffrous o fod yn gwneud ein cyfraniad: sef cyfoethogi arlwy wisgi Cymru â Wisgi Tarddiad Cymreig 'o’r grawn i’r gwydryn'.

Casgenni 30 litr


Mae mil o gasgenni ar gael.

Y ffordd berffaith o chwarae rhan yn nyfodol wisgi Cymru a’r cyfle i fod yn berchen ar rywbeth gwirioneddol arbennig – wisgi a gynhyrchwyd yn gyfan gwbl yng Nghymru.

"Nid yw ein grawn byth yn croesi'r ffin"

Wisgi brag sengl yw Wisgi Tarddiad Cymreig In the Welsh Wind sy'n cael ei ddistyllu gan ddefnyddio haidd a dyfwyd yng Nghymru. Wedi'i brosesu'n gyfan gwbl yng Nghymru a'i ddistyllu gan In The Welsh Wind, rydym yn gweithio gyda'n ffermwyr lleol i gyflwyno wisgi unigryw o Gymreig.

Rydym wedi ennill profiad, gan ddysgu oddi wrth eraill a datblygu ein prosesau; deall y grawn, parchu traddodiadau wisgi ond eto archwilio bob amser sut i gynnig rhywbeth yn fwy, i gael effaith wirioneddol a pharhaol.


Mae grawn Cymreig yn sicrwydd. Wedi'i dyfu yng nghaeau Cymru, wedi'i feithrin a'i gynaeafu gan y ffermwyr sy'n byw ac yn anadlu'r tir hwn. Bu eu cefnogaeth yn amhrisiadwy wrth i ni ddatblygu ein huchelgais ar gyfer wisgi cwbl Gymreig. Wrth weithio gyda'n partneriaid, daethom i werthfawrogi’n fwy yr amaethyddiaeth sy'n ein cynnal ni a rhythmau'r tymhorau.


Yr hyn sy’n ein gwneud yn geffyl blaen yw sicrhau bod yr holl brosesau sy'n creu wisgi eithriadol – sychu'r grawn, y bragu, y stwnsio, yr eplesu, ac wrth gwrs y distyllu – yn digwydd yng Nghymru. Er mwyn sicrhau'r cyfanrwydd hwn, sef calon Gymreig ein wisgi, rydym wedi sefydlu'r bracty Cymreig cyntaf ers dros 100 mlynedd.

Rhyddhau Poteli Welsh Wind

Wrth i’n wisgi ein hunain aeddfedu, rydym yn cynllunio cyfres o boteli annibynnol o dan label In the Welsh Wind. Yn gyntaf, casgen o wisgi 8 mlwydd oed o ddistyllfa Swedaidd arloesol Mackymyra, wedi’i orffennu yma yng ngorllewin Cymru mewn casgenni Banyuls.

Cadarnheir y proffil gorffenedig adeg potelu, ond mae’r samplau cynnar yn awgrymu sleisen garamel, rhisgl bedwen arian a thar pinwydd, ynghyd â nodweddion bras melys Banyuls, heb fawn ac wedi’u pwytho ynghyd â gorffeniad bergamot sitrws.

Rhagwelwn mai dim ond 300 o boteli fydd ar gael – cynnig cyfyngedig sy’n werth cael gafael arno!

Cymraeg