Finegr Casgen o Gymru

Mae ein swp cyntaf o Finegr Casgen Cymreig yn hyfryd o beth. Mae’n llai asidig na llawer o fathau o finegr, gan gynnig blas ysgafn sy’n ddelfrydol i’w ddefnyddio wrth goginio neu greu coctels.

Dechreuodd ein Finegr Casgen Cymreig fel cenhadaeth i arbed 3,500 litr o gwrw Cymreig da rhag mynd i wastraff ar ddechrau pandemig COVID-19 ym mis Mawrth 2020.

Yn debyg i lawer o fragdai, roedd y pandemig byd-eang tua dechrau 2020 yn dipyn o ergyd i’n cyfeillion yn Bluestone Brewing Co yn Nhrefdraeth. A hwythau’n fusnes bychan, roedd colli marchnad ar gyfer 3,500 litr o’u cwrw, a hynny bron dros nos, yn ergyd ofnadwy. Ar ôl trafod ac ymchwilio wedyn, sylweddolom y gallem addasu’r cwrw Cymreig gwych hwn a chreu rhywbeth newydd a fyddai’n achub rhywbeth o’r sefyllfa ac yn dyst i wydnwch y ddau fusnes yn ystod y cyfnod eithriadol hwn.

Gan weithio gyda Bluestone, gyda chymorth ein cyfeillion newydd yn Orkney Craft Vinegar Co, aethom ati i aeddfedu’r cwrw mewn casgenni ynghyd â ‘mam’ finegr i greu Finegr Casgen Cymreig. Cawsom afael ar gasgenni wisgi Cymreig o ddistyllfa arall yng Nghymru, a rhoddwyd amser i’r hylif eplesu a magu blas, a dyma drawsffurfiad ysblennydd yn digwydd yn dawel yn nyfnderoedd seler y ddistyllfa.

Mae ein swp cyntaf o Finegr Casgen Cymreig yn hyfryd o beth. Mae’n llai asidig na llawer o fathau o finegr, gan gynnig blas ysgafn sy’n ddelfrydol i’w ddefnyddio wrth goginio neu greu coctels.

Cymraeg