Rydym wrth ein bodd yn rhannu popeth a wyddom am jin a gwirodydd gyda gwesteion! Mae ein tîm i gyd wedi cymhwyso i Lefel 2 WSET ac nid oes dim yn well ganddynt na siarad am jin, wisgi a gwirodydd eraill tra byddwch chi’n mwynhau amser yn ein lolfa neu Labordy Jin. Dewch draw i ymuno â ni am ddwy awr yn y ddistyllfa i ddysgu popeth am jin - neu rhowch docyn rhodd i rywun!

Mwy am ein Profiadau

Profiadau Gwneud Jin

Ymunwch â ni yn y Labordy Jin i ddarganfod byd o gynhwysion botanegol, dysgu am ddistyllu, a saernïo potel o’ch jin chi’ch hun

Ar ôl diod i’ch croesawu, a chithau’n cael amser i ystyried ein dewislen o gynhwysion botanegol, byddwn yn eich cyflwyno i’ch distyllbair am y dydd. Byddwch yn dewis eich proffil botanegol unigryw, ac yn gweithredu’r distyllbair, cyn torri’n ôl, potelu a labelu. Fel arfer, mae digon o jin yn weddill o’r distyllu er mwyn ichi fwynhau G&T bach o’r jin rydych newydd ei ddistyllu, cyn ichi adael!

Profiadau Blasu Jin

Dewch i ddarganfod rhagor am jin mewn sesiwn flasu yn y ddistyllfa.

Ar ôl G&T i’ch croesawu, cewch y cyfle i flasu 3 jin crefft Cymreig a’u hystyried wrth ichi gwblhau un o’n cardiau blasu. Cewch daith o gwmpas y ddistyllfa, ac ail G&T yn dilyn y blasu - dewiswch o blith eich ffefrynnau o’r sesiwn flasu, neu’r jins eraill ar ein silffoedd.

Mae blasu di-alcohol ar gael i'ch gyrrwr dynodedig!

Teilwra eich Jin Ar-lein

Dewiswch gynhwysion botanegol o’n dewislen, dywedwch enw eich jin wrthym, ac fe wnawn ni’r gweddill. Byddwch yn cael potel o’ch jin unigryw chi drwy’r post.

Cymraeg