Mwy am ein jins a wisgi Cymreig

Rhyddhawyd ein jin Signature Style ym mis Gorffennaf 2020 ac mae wedi ennill nifer o fedalau gan gynnwys medalau arian o Gin Masters 2020 a Gwobrau Jin y Byd 2021. Rydym yn argymell mwynhau ein Signature Style ar ei ben ei hun, neu gyda chiwb o iâ a joch o donig heb gyflasyn. Ychwanegwch stribyn o groen oren a chlof ynddo os mynnwch chi.

Gallwch brynu o blith amrywiaeth Eccentric Spirits yma - sef chwech jin ac un rỳm. Enillodd Young Tom, ein fersiwn o jin melys Old Tom, y wobr aur yng nghystadleuaeth Drinks Business and Spirits Business Spring Tasting 2021. Mae jin casgen Limbeck wedi ennill llu o wobrau, ac enillodd Madam Geneva wobr efydd yng Ngwobrau Jin y Byd 2021. Rỳm casgen blasus yw Black Batch sy’n rhydd o liw a chyflasau artiffisial. Mae amrywiaeth Eccentric yn cynnig nifer o jîns amryddawn a rỳm sy’n gweithio’n dda mewn coctels yn ogystal â jin a thonig.

Ar hyn o bryd, mae ein wisgi tarddiad Cymreig ar gael i’w brynu mewn casgen 30 litr i’w aeddfedu yn y ddistyllfa am 3 blynedd nes ei fod yn barod i’w botelu. Hwn yw’r wisgi cwbl Gymreig cyntaf y gallwn ganfod cofnod ohono ers dros 100 mlynedd – wedi’i ddistyllu o farlys a dyfwyd yng Nghymru, ei fragu a’i ddistyllu’n gyfan gwbl yng Nghymru gan ddefnyddio prosesau arloesol a gynlluniwyd i leihau effaith cynhyrchu wisgi ar yr amgylchedd.

Yn newydd ar gyfer 2021 mae ein Finegr Casgen Cymreig. Crëwyd y swp cyntaf yn fodd o achub 3,500 litr o gwrw Cymreig rhag mynd i wastraff pan ddaeth y cyfnod clo cyntaf.

Cymraeg