Distyllfa fechan yng Nghymru yw In The Welsh Wind, uwchlaw Bae Ceredigion.

Arbenigwn mewn creu gwirodydd pwrpasol wedi'u teilwra i chi yn ein distyllbeiriau copr Meredith ac Afanc. O dan eich dylanwad chi, rydym yn canfod y proffil botanegol ac yn darganfod eich jin..

Mae pob gwirod a grëwn yn unigryw am ein bod yn gwneud jin fesul swp bychan.

Rydym yn cynhyrchu ac yn gwerthu ein jin sych arobryn Signature Style ein hunain, yn ogystal ag amrywiaeth Eccentric Spirits . Ni hefyd yw'r unig ddistyllfa yng Nghymru, ar hyn o bryd (Gwanwyn 2021) sy'n cynhyrchu wisgi Cymreig 100% o’r grawn i’r gwydryn..

Cysylltwch â ni heddiw i ddarganfod sut y gall Distyllfa In The Welsh Wind eich helpu i greu cynnig na all eich cystadleuwyr ei gynnig: eich cynnyrch brand eich hun.

Man cychwyn distyllfa In The Welsh Wind oedd 1000 milltir o daith gerdded o amgylch Cymru.

Weithiau, drwy ddewis y fforch yn y ffordd, fe gewch chi’r atebion heb ofyn y cwestiwn.

I ni, arweiniodd hyn at daith gerdded hir o amgylch Cymru. I fod yn fanwl gywir, 1,047 milltir sy'n cysylltu 870 milltir o lwybr arfordir prydferth Cymru â Chlawdd Offa, y ffin hanesyddol o Gas-gwent i Gaer. Gwnaethom hyn i leddfu rhwystredigaethau gwaith a straen bywyd. Heb os, y profiad hwn a’n sbardunodd i sefydlu distyllfa In The Welsh Wind.

Yn ystod ein tri mis o anturio, cawsom amser i siarad, breuddwydio a chredu unwaith eto. Roedd nosweithiau gwyllt yn gwersylla ar draethau a chlogwyni, ynghyd â cherdded milltiroedd mawr, yn tawelu a symleiddio ein bodolaeth nes inni allu gweld i ba gyfeiriad y gallem droi nesaf.

Erbyn hyn, dyma ni’n gweithredu’r ddistyllfa, gan gynhyrchu gwirodydd pwrpasol mewn sypiau gwirioneddol fach i fusnesau yn y diwydiant diodydd premiwm.

Gallwn gau'r llyfr rheolau traddodiadol yn gwrtais a mentro i dir newydd, sydd heb ei dorri yn y byd distyllu crefft.

Mae distyllfa In The Welsh Wind yn Nhan-y-groes yn swatio ymhlith coetir a chaeau – rydym yn tyfu haidd ar gyfer ein wisgi yn y blaen - ond eto mae'n hawdd cael ato o brif ffordd arfordir yr A487 sy'n rhedeg o'r gogledd i'r de yn agos at y llwybr a droediom ni un tro!

Sut Mae Cyrraedd Yma

Distyllfa In The Welsh Wind
Gogerddan Arms
Tan-y-groes
Aberteifi
Ceredigion
SA43 2HP

Cymraeg