Eisiau dod draw i'r ddistyllfa a chwrdd â'n distyllbeiriau? Neu ydych chi'n bwriadu dod draw i'n bar jin? Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon ag oriau agor a digwyddiadau, ond os oes gennych unrhyw gwestiynau, ffoniwch ni neu'r ddistyllfa ar 01239 872300 neu 45 Stryd y Santes Fair 01239 920341!

Distyllfa In the Welsh Wind, Gogerddan Arms, Tanygroes, SA43 2HP

Yn y ddistyllfa y mae'r hud yn digwydd - yma mae ein distyllbeiriau, ac yma hefyd y mae’r potelu a’r labelu'n digwydd a’n prif waith swyddfa. Mae gennym siop boteli ym mhrif fynedfa'r ddistyllfa a gallwch gadw lle ar gyfer Profiadau Gwneud Jin a Phrofiadau Blasu Jin.

Mae'r ddistyllfa ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn 9-5 ac mae croeso i ymwelwyr.

45 Stryd y Santes Fair, Aberteifi SA43 1HA

Mae ein bar jin a'n siop boteli yng nghanol hanesyddol Aberteifi, yn swatio y tu ôl i Gastell Aberteifi, yn lle hamddenol a chroesawgar, sy'n berffaith ar gyfer dadflino â G&T, gwydraid o win neu botel o gwrw lleol. Ar nosweithiau cynhesach, mwynhewch ein gardd fach hefyd!

Mae 45 Stryd y Santes Fair ar agor bob dydd Mercher 10am - 6pm (yn hwyrach drwy apwyntiad)

Dydd Iau - Dydd Sadwrn 10am - 10pm

Ar gau ddydd Sul, dydd Llun a dydd Mawrth.

Mae Covid yn dal i fod yn y gymuned o ddifrif yng Ngheredigion, ac rydym yn cadw llygad barcud ar ganllawiau Llywodraeth Cymru, ac yn siarad â'n staff, i sicrhau bod pawb mor ddiogel a chyfforddus â phosibl yn gweithio gyda ni neu'n ymweld â'n safle, boed yn y ddistyllfa neu 45 Stryd y Santes Fair. Ar hyn o bryd, gofynnwn i chi wisgo mwgwd pan fyddwch yn ymweld â'r ddistyllfa. Yn 45 Stryd y Santes Fair, a hwnnw’n safle lletygarwch, mae'r rheolau'n fwy llac, ond os yw’n well gennych wisgo mwgwd, mae croeso ichi wneud hynny.

Bydd hylif diheintio dwylo ar gael am ddim i chi ei ddefnyddio yn y ddau leoliad, a gofynnwn i chi beidio ag ymweld os ydych yn teimlo'n sâl neu os dylech fod yn hunan-ynysu o ganlyniad i gyswllt agos, prawf PCR neu ganlyniad prawf llif unffordd positif.

Diolch am eich cydweithrediad a'ch dealltwriaeth yn hyn o beth!

Cymraeg