Cocktails at the Distillery

Cocktail demonstration and tasting night at the Distillery with mixologist Owen Williams - ticket holders only!

Owen will be demonstrating a selection of cocktails and you will enjoy a taster of each as the drink is being made. The ticket price includes a welcome G&T, and a cocktail of choice from our cocktail menu after the demonstration. The bar will then be open for further drinks, last orders at 10.30 p.m.

Book Tickets Here

Eisiau dod draw i'r ddistyllfa a chwrdd â'n distyllbeiriau? Neu ydych chi'n bwriadu dod draw i'n bar jin? Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon ag oriau agor a digwyddiadau, ond os oes gennych unrhyw gwestiynau, ffoniwch ni neu'r ddistyllfa ar 01239 872300 neu 45 Stryd y Santes Fair 01239 920341!

Distyllfa In the Welsh Wind, Gogerddan Arms, Tanygroes, SA43 2HP

Yn y ddistyllfa y mae'r hud yn digwydd - yma mae ein distyllbeiriau, ac yma hefyd y mae’r potelu a’r labelu'n digwydd a’n prif waith swyddfa. Mae gennym siop boteli ym mhrif fynedfa'r ddistyllfa a gallwch gadw lle ar gyfer Profiadau Gwneud Jin a Phrofiadau Blasu Jin.

Mae'r ddistyllfa ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn 9-5 ac mae croeso i ymwelwyr.

45 Stryd y Santes Fair, Aberteifi SA43 1HA

Mae ein bar jin a'n siop boteli yng nghanol hanesyddol Aberteifi, yn swatio y tu ôl i Gastell Aberteifi, yn lle hamddenol a chroesawgar, sy'n berffaith ar gyfer dadflino â G&T, gwydraid o win neu botel o gwrw lleol. Ar nosweithiau cynhesach, mwynhewch ein gardd fach hefyd!

Mae 45 Stryd y Santes Fair ar agor bob dydd Mercher 10am - 6pm (yn hwyrach drwy apwyntiad)

Dydd Iau - Dydd Sadwrn 10am - 10pm

Ar gau ddydd Sul, dydd Llun a dydd Mawrth.

Agoriadau a Digwyddiadau Tymhorol

Mae’r Ddistyllfa ar agor fel bar bob nos Wener tan 10pm yn y cyfnod cyn y Nadolig. Ymunwch â ni ar 3 Rhagfyr, a 10 Rhagfyr.

Byddwn yn cau’r ddistyllfa ar Noswyl Nadolig am 2pm, cyn agor eto rhwng 27 a 31 Rhagfyr rhwng 10 a 4. Byddwn yn cynnal sesiynau blasu jin a gwneud jin yn Wythnos y Nadolig am 1pm ar ddiwrnodau dethol.

Bydd 45 Stryd y Santes Fair yn cau am 1pm ar Noswyl Nadolig a bydd ar gau tan ddechrau mis Ionawr 2022. Mae gennym gynlluniau ar gyfer nifer o ddigwyddiadau dros dro yn y Flwyddyn Newydd - cadwch lygad am fanylion!

Mae Covid yn dal i fod yn y gymuned o ddifrif yng Ngheredigion, ac rydym yn cadw llygad barcud ar ganllawiau Llywodraeth Cymru, ac yn siarad â'n staff, i sicrhau bod pawb mor ddiogel a chyfforddus â phosibl yn gweithio gyda ni neu'n ymweld â'n safle, boed yn y ddistyllfa neu 45 Stryd y Santes Fair. Ar hyn o bryd, gofynnwn i chi wisgo mwgwd pan fyddwch yn ymweld â'r ddistyllfa. Yn 45 Stryd y Santes Fair, a hwnnw’n safle lletygarwch, mae'r rheolau'n fwy llac, ond os yw’n well gennych wisgo mwgwd, mae croeso ichi wneud hynny.

Bydd hylif diheintio dwylo ar gael am ddim i chi ei ddefnyddio yn y ddau leoliad, a gofynnwn i chi beidio ag ymweld os ydych yn teimlo'n sâl neu os dylech fod yn hunan-ynysu o ganlyniad i gyswllt agos, prawf PCR neu ganlyniad prawf llif unffordd positif.

Diolch am eich cydweithrediad a'ch dealltwriaeth yn hyn o beth!

Cymraeg