Jin Nodedig o arfordir Gorllewin Cymru


Rydym yn datblygu ac yn distyllu jin nodedig gan ddefnyddio cynhwysion botanegol sy’n frodorol i Gymru, neu sy'n gyfystyr â Chymru. Ymddiddorwn yn fawr yn y syniad o adrodd straeon am bobl, lleoedd, amseroedd a digwyddiadau, ac yn y rhan sydd gan y tir i'w chwarae yn y gwirodydd a ddatblygir ynddo. Cawn ein sbarduno bob dydd i ystyried sut y gallwn arloesi i gyflawni jin Cymreig cwbl eithriadol.

Aethom ati i sefydlu’r ddistyllfa gyda’r bwriad o ddistyllu a photelu ein jin ein hunain. Ar ôl dwy flynedd a hanner trowyd ein cyfeiriad, drwy ddamwain hapus, at saernïo gwirodydd â brand personol ar gyfer y diwydiant diodydd. Yna rhoesom ein proffil botanegol dechreuol yn Afanc, ein distyllbair 200 litr, a distyllu'r 1,000 potel gyntaf o jin Signature Style In the Welsh Wind.

Jin Sych Cymreig- Welsh Dry Gin
Jin ‘sych’ yw ein jin ni. Ychwanegwn gynhwysion botanegol at ein distyllbair, yna distyllu, a photelu. Ni ychwanegir dim ar ôl y distyllu – dim cyflasynnau, dim suropau, siwgrau na lliwiadau; dim ond dŵr, i gydbwyso'r ABV.

Signature Style In the Welsh Wind
Wedi’i ysbrydoli gan y byrddau tariff glanio o'r 19eg ganrif sy’n sownd o hyd wrth wal yr harbwr yng Ngheinewydd, ychydig filltiroedd i'r gogledd o'r ddistyllfa, mae ein jin sych Signature Style sy'n frith o olew yn cynnig yr aroglau cyfarwydd melys cynnes sy'n adnabyddus i frodorion Cymru - sinamon, nytmeg, clofau ac oren melys. Wedi'u mewnforio o fröydd cynhesach, sychach, cynhwysion a fabwysiadwyd gan wragedd tŷ ledled Cymru sy’n creu'r proffil botanegol ar gyfer y jin premiwm hwn.

Teilwra Eich Jin

Rydym wedi perffeithio nifer o fathau o jin arobryn dros y blynyddoedd. Gyda'r profiad hwnnw wrth gefn, rydym wedi ystyried popeth a ddysgom i greu profiad jin wedi'i deilwra ar-lein, er mwyn ichi fod yn ddistyllydd a darganfod eich jin o fewn eich pedair wal eich hun. Mae profiad teilwra jin hefyd ar gael fel tocyn rhodd i’r rheini yn eich bywyd chi sydd wrth eu bodd â jin.


Cydbwysedd o gynhwysion botanegol

Peth personol yw jin. Mae’r cyfan yn seiliedig ar y cynhwysion botanegol a ddewiswyd, a'r cydbwysedd rhyngddynt. Blas cefndir ac ‘arwyr’ o nodau uchaf.

Dewis eich proffil botanegol

O’n dewislen teilwra jin, gallwch ddewis proffil botanegol a chreu jin a wnaethpwyd yn llythrennol i chi. Rydym wedi datblygu dewis o gyfuniadau botanegol cefndir, ac amrywiaeth o ‘arwyr’ botanegol i chi ddewis o’u plith. Ar ôl dewis y cyfuniad perffaith, byddwn yn troi’r distyllbair ymlaen ac yn anfon eich potel o jin arbennig eich hun atoch. Mae tocynnau rhodd ar gael i chi roi profiad teilwra jin ar-lein i rywun a fyddai wrth ei fodd.

Cymraeg