Am gysylltu?

Rydyn ni wrth ein bodd yn clywed gennych chi, felly cofiwch gysylltu os oes gennych gwestiwn penodol am ein cynnyrch, ein siop, neu am ymweld â ni i gael profiad o wneud gin neu flasu gin.

Os hoffech chi siarad â bod dynol, gallwch chi bob amser ein ffonio ni ar 01239 872300. Rydyn ni ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, 9-5.

Os hoffech dderbyn ein diweddariadau e-bost (rhesymol reolaidd), gallwch gofrestru yma.

Ar gyfer popeth arall, gadewch eich enw, cyfeiriad e-bost a neges i ni gan ddefnyddio'r ffurflen yma a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y gallwn!

Cymraeg