Ein Gwirodydd Brand Personol Mawr eu Bri

Mae datblygu gwirod brand personol yn llafur cariad i ni yma yn nistyllfa In The Welsh Wind. Yn fwy na jin label gwyn yn unig, ymdrechwn i greu gwirod unigryw sy'n cynrychioli eich busnes, eich brand, ac sy’n adrodd y stori rydych am iddo ei hadrodd. Rydym wrth ein bodd yn cael pethau'n iawn - clywed y cyffro yn lleisiau ein perchnogion brand ar ôl iddynt flasu sampl, yr olwg yn eu llygaid sy'n dweud 'rydym wedi llwyddo' - ac ymfalchïwn yn y ffaith ein bod yn cyflawni hynny bob tro. Adborth cadarnhaol gan ein brandiau a'u cwsmeriaid yw'r nod eithaf i ni, ond mae’n anodd peidio â chyffroi ac ymfalchïo pan fydd un o'n gwirodydd brand personol yn ennill gwobr.

Signature Style a Palo Cortado Limited Edition
Rydyn ni wedi bod wrth ein bodd gyda'r ymateb rydyn ni wedi'i gael i'n jin Signature Style, a'n fersiwn Palo Cortado Argraffiad Cyfyngedig. Cawsom ein chwythu i ffwrdd i glywed bod Signature Style wedi ennill medal Aur yn y Gin Masters 2021, ac os nad oedd hynny'n ddigon, bod gin oed casgen Palo Cortado Limited Edition wedi ennill gwobr 'Meistr'.

Tenby Dry Gin
Pembrokeshire Gin Co

Tenby Dry Gin, wedi'i ddatblygu a'i ddistyllu ar gyfer Pembrokeshire Gin Co, yw ein jin mwyaf arobryn hyd yma. Cyfunir rhosmari lleol a phedwar math o groen sitrws i greu jin ysgafn, hawdd ei yfed, a fu’n destun clod yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.
Gwobrau i Tenby Dry Gin:

Cystadleuaeth Gwin a Gwirodydd Rhyngwladol 2019 a 2020 – gwobr Efydd; gwobrau Gin Guide 2020 – Jin Gorau yng Nghymru; Gwobr 1 seren Great Taste 2020. Gwobrau Jin y Byd 2021 – gwobr Efydd

Welshcake Gin a Tenby Navy Strength

Hefyd ar gyfer Pembrokeshire Gin Co, mae Welshcake Gin yn dathlu'r blasau a’r cyflasau a oedd efallai ar un adeg yn cynnig yr unig oleuni ar ddiwrnod tywyll glöwr o dan y ddaear, gan gynnig sbeisys cynhesol a nodau ffrwythus oren, cyrens, sinsir a sinamon. Roeddem wrth ein bodd o glywed bod  Welshcake Gin wedi cael anrhydedd Meistr yng ngwobrau Gin Masters 2020 yn y categori jin â chyflas. Gwobrau i Welshcake Gin: gwobrau Gin Masters 2021 - Medal Aur Gwobrau i Welshcake Gin: gwobrau Gin Masters 2021 - Medal Aur

Morwyn Dry Gin, Welsh Sisters

Gan adrodd hanes duwies fôr nerthol a wnaeth ddifrod, yn ôl y chwedl, yn nhref arfordirol Ceinewydd yng Nghymru i hawlio ei chariad, mae Morwyn yn dwyn ynghyd flodau’r eithin, gwraidd angelica, saets a grawnffrwyth.


Gwobrau i Morwyn Dry Gin: Gwobrau Jin y Byd 2020 - Jin Cymreig Cyfoes Gorau; Cystadleuaeth Gwin a Gwirodydd Rhyngwladol 2020 – gwobr Arian Jin a Thonig; gwobr 1 seren Great Taste 2020The Captain's Wife

Y menywod a hwyliodd y moroedd gyda'u gŵyr yn yr amser a fu sydd wedi ysbrydoli The Captain’s Wife. Mae’r jin hwn yn dathlu’r merched hyn sy’n aml yn angof, ac yn harneisio'r llwybrau masnach a ddaeth i lanio yng Ngheinewydd, Gorllewin Cymru, i gyflwyno jin sy’n ferw o lemwn, ffigys a the yerba mate.


Gwobrau i The Captain’s Wife: Gwobrau Jin y Byd 2020 - Gwobr Arian Jin Cymreig Cyfoes; Gwobrau Gwin a Gwirodydd Rhyngwladol 2020
Gwobr Efydd Jin a Thonig; Rownd Derfynol gwobrau Gin Guide 2020.

Jin Declaration, Declaration Drinks Co

I ddathlu bywyd yn y byd criced, buom yn gweithio gyda chyn-gapten criced Lloegr Michael Vaughan a'i dîm i gyfuno cynhwysion at y jin hwn. Mae’n dathlu rhai o'i adegau mwyaf cofiadwy yn y byd chwaraeon, ar ffurf sinsir o Awstralia,
Darjeeling o India a gwraidd licris o Swydd Efrog.


Gwobrau i Declaration Gin:
Gin Masters 2021: Medal Aur

Gwobr 2 Seren Great Taste 2020


Tir & Môr

Crëwyd y jin sitrws a theim hwn i grisialu hanfod arfordir a chefn gwlad Sir Benfro, ac i gyd-fynd yn dda â'r bwyd môr gogoneddus a gynigir yno. Mae'r jin cysyniad hwn yn ffefryn cadarn, a chymaint o groeso iddo yn y gegin ag sydd wrth y bar.


Gwobrau i Tir a Môr:

Gin Masters 2021 Medal Arian

Gwobr 1 Seren Great Taste 2020Jin wedi’i aeddfedu Limbeck

Aeddfedwyd jin casgen Limbeck mewn casgen Burgundy sy'n rhoi cymhlethdod i'r blas yn ogystal â lliw melynbinc hardd i'r hylif. Ynghyd â'r mathau eraill o jin yn ystod Eccentric Spirits, symudodd Limbeck i gorlan In the Welsh Wind tua dechrau 2020. Ar ei newydd wedd, mae'n cynnig i’r yfwr gymysgedd hyfryd o lesmeiriol o sinsir glas, sitrws a tharagon, oren Seville ac elestr.


Gwobrau i jin casgen Limbeck:

Gin Masters 2021 - Medal Arian

Gwobrau Jin y Byd 2021 – Medal Arian

International Spirits Challenge 2021 - Medal Arian

Gin Guide Awards 2021 - Highly CommendedYoung Tom a Madam Geneva

Jin arall o’r ystod Eccentric Spirits, Young Tom yw fersiwn ni o Jin melys Hen Tom. Rydym yn defnyddio IPA wedi’i ddistyllu i gyflwyno brag melys i’r jin yma.

O blith amrywiaeth Eccentric Spirits, Madam Geneva yw’r 'clasur o jin sych Llundain'. Mae merywen yn amlwg, ac angelica, blodyn haul gwyllt ac amrywiaeth o sitrws ffres yn rhoi blas egr, ffres.

Gwobrau i Young Tom

Drinks Business & Spirits Business Spring tasting 2021 - Medal Aur

Gin Masters 2021 - Medal Arian


Gwobrau i Madam Geneva:

Gwobrau Jin y Byd 2021 – Medal Efydd

Cymraeg