Bag siopa brand In the Welsh Wind

£8.00

Cariwch eich poteli yn ein bag siopa jiwt wedi’i frandio! Mae gan y bag cadarn hwn ran fewnol y gallwch ei thynnu arall, sy’n berffaith ar gyfer diogelu eich poteli o jin (neu win) rhag cael eu taro. Cymerwch y rhan fewnol allan neu plygwch hi’n wastad yng ngwaelod y bag os oes angen y bag arnoch at siopa cyffredin neu gario pethau’n gyffredinol!

Cynnig arbennig: Prynwch dair potel o jin ar-lein neu yn ein siopau yn y ddistyllfa yn Nhanygroes, neu 45 Stryd y Santes Fair, Aberteifi, a chewch fag am ddim yn y post. Dewiswch eich tair potel (neu ragor) ac yna defnyddiwch ‘keepmybottlessafe’ yn y man talu. Dim ond un bag i bob cwsmer.

Cymraeg