Profiad Blasu Jin

£25.00

Dewch i ddarganfod rhagor am jin mewn sesiwn flasu yn y ddistyllfa. Ar ôl G&T i’ch croesawu, cewch y cyfle i flasu 3 jin crefft Cymreig a’u hystyried wrth ichi gwblhau un o’n cardiau blasu. Cewch daith o gwmpas y ddistyllfa, ac ail G&T yn dilyn y blasu - dewiswch o blith eich ffefrynnau o’r sesiwn flasu, neu’r jins eraill ar ein silffoedd.

Mae blasu di-alcohol hefyd ar gael i'r rheini y byddai'n well ganddyn nhw, am ba bynnag reswm!

Yn anffodus, ni allwn ddarparu system archebu yn Gymraeg ar hyn o bryd – daliwn ati i weithio ar ateb i hyn, a gobeithiwn y byddwch yn amyneddgar!

Cymraeg