Casgen o Wisgi 30L o Gymru

£1,500.00

Swm un taliad neu dalu bob mis dros 15 mis i fod yn rhan o hanes wisgi Cymreig. Rhown groeso i'r cyfle i grwpiau o ffrindiau ddod at ei gilydd i brynu casgen o wisgi Cymreig.

Bydd eich taliad yn diogelu 30 litr o'r gwirod newydd ei greu o'n distylliad cyntaf o wisgi o'r grawn i'r gwydr, a fydd yn cael ei ddistyllu yng Ngwanwyn 2021.

Byddwn yn ei aeddfedu yn y ddistyllfa am 3 blynedd mewn casgen 30 litr wedi'i chrafu, ei thostio a'i chowpera o'r newydd a ddewiswyd i ychwanegu at natur ein gwirod newydd ei greu.

Byddwch chi'n cael tystysgrif o berchnogaeth o'r gasgen, diweddariadau cyson ar ddatblygiad eich wisgi a chynigion sy'n gysylltiedig â'n wisgi, unrhyw waith potelu annibynnol y byddwn ni'n eu gwneud o bosibl a chynhyrchion eraill y ddistyllfa.

Byddwch chi'n gallu dod i samplo yn ystod y broses o aeddfedu ac, os bydd yr amgylchiadau'n caniatáu, gallwch ddod i'r ddistyllfa i fwrw golwg ar eich casgen.

Bydd costau potelu, tollau a TAW i'w talu ar ôl i'r wisgi aeddfedu.

Mae mil o gasgenni ar gael. Dyma'r ffordd berffaith o chwarae rhan yn nyfodol wisgi Cymreig a chael cyfle i fod yn berchennog ar rywbeth hollol arbennig, sef wisgi wedi'i gynhyrchu'n gyfan gwbl yng Nghymru.

Prynwch eich un chi heddiw.

Ydych chi eisiau gwybod mwy?Darllenwch ein telerau ac amodau a chwestiynau cyffredin fan hyn neu ffoniwch ni ar 01239 872300.

Ydych chi eisiau gwybod mwy?Darllenwch ein telerau ac amodau a chwestiynau cyffredin fan hyn neu ffoniwch ni ar 01239 872300. Mae dewis i dalu'n fisol ar gael ar y dudalen dalu!

Cymraeg