Tocyn Rhodd Teilwra Eich Jin

£50.00

Gan ddefnyddio'r ffurflen isod, gallwch ddewis eich rysáit sylfaenol ac yna ychwanegu eich tro eich hun drwy ddethol hyd at dri ‘arwr’ botanegol. Peidiwch ag anghofio penderfynu ar enw i’ch jin hefyd! Yn olaf, nodwch a hoffech i'ch potel gael ei hanfon atoch mewn blwch cyflwyno gyda dau wydryn blasu ysgythredig.

Pan gawn eich archeb, byddwn yn saernïo potel unigryw o jin yn seiliedig ar eich rysáit ac wedi’i ddistyllu yn ein distyllbeiriau copr.

Cewch fod yn ddistyllydd a darganfod eich jin unigryw eich hun.

Cymraeg