Wisgi brag sengl 8 mlwydd oed Mackmyra wedi’i orffen a’i botelu

£75.00

Archebwch ymlaen llaw: wisgi brag sengl 8 mlwydd oed Mackmyra wedi’i orffen a’i botelu’n annibynnol gan ddistyllfa In the Welsh Wind yn 48% 

Rydym wedi cyffroi’n lân am ein poteli annibynnol cyntaf o dan label In the Welsh Wind – yn enwedig am y buom yn gallu ychwanegu ein cyffyrddiad ‘In the Welsh Wind' ein hunain: sef twtsh olaf mewn casgen gwin cadarn Banyuls. Bydd y nodiadau blasu’n cael eu cwblhau adeg potelu (ym mis Chwefror 2022 yn fwy na thebyg), ond ar hyn o bryd, mae’r proffil blas yn frith o garamel, rhisgl bedwen arian a thar pinwydd, ynghyd â nodweddion bras melys Banyuls o’r gasgen, heb fawn ac wedi’i bwytho ynghyd â gorffeniad sitrws bergamot. . 

Dim ond rhyw 300 o boteli a fydd ar gael o’r gyfres hon – i fod yn siŵr o’ch potel, archebwch ymlaen llaw nawr.

Mwy am ein Potelu Annibynnol Mackmyra

Mae Mackmyra yn ddistyllfa Swedaidd arloesol y teimlwn gysylltiad cryf â hi. Yn galw eu hunain yn ‘Fforwyr ym Myd Wisgi’, maent yn rhannu llawer o’n delfrydau ac yn rebeliaid o’r un anian yn eu dull o wneud gwirodydd. Pan gynigiwyd y cyfle inni gael un gasgen o’u wisgi brag sengl 8 mlwydd oed, ni allem wrthod o gwbl!

Gan barhau ein harchwiliad o’r ffordd y gall gwirodydd sydd ynddynt eu hunain yn ‘ddamwain hapus’ gynnig blas i’n hylifau ein hunain, roeddem am arddangos y blasau a gynigir gan Banyuls – sef gwin coch o dde-orllewin Ffrainc â blas Madeira gan yr haul. Caiff Banyuls ei hun ei aeddfedu am 10 mis o leiaf, gan adael y gasgen yn llawn o liw a blas. Bydd y potelu annibynnol hwn hefyd yn tywynnu âr prif nodweddion hyn o’r gasgen, gan ychwanegu cyffyrddiad bras, melys at y wisgi.

Cymraeg