Noson arddangos a blasu coctels

£35.00

Noson arddangos a blasu coctels yn y Ddistyllfa gyda’r cymysgydd Owen Williams – i’r rhai â thocynnau yn unig!

Yn ystod 2021, rydym wedi gweithio gyda’r cymysgydd Owen Williams (sydd i’w weld ar Instagram @my_cocktail_bible) i gyflwyno ichi gyfres o goctels blasus sy’n cynnwys jin Signature Style ac amrywiaeth Eccentric o jin. Gan anrhydeddu Santes Dwynwen (a’i adael tan yn hwyr yn y mis fel na fydd y rhai ohonoch sy’n ceisio cael mis Ionawr sych yn teimlo cynddrwg am roi’r gorau iddi’n gynnar) rydym yn gyffrous i ddweud y bydd Owen yn arwain noson goctels yn y ddistyllfa ar 29 Ionawr 2022.

Bydd Owen yn arddangos detholiad o goctels a byddwch yn mwynhau blas ar bob un wrth fod y ddiod yn cael ei gwneud. Mae pris tocyn yn cynnwys G&T i’ch croesawu, a choctel o’n dewislen o goctels ar ôl yr arddangosiad. Bydd y bar ar agor wedyn am ddiodydd pellach, ac archebion olaf am 10.30pm.

 

*Os yw canllawiau Llywodraeth Cymru yn golygu na all y digwyddiad gael ei gynnal ar 29ain Ionawr 2022, cynhelir y digwyddiad ar 5 Mawrth 2022.

Cymraeg