Jin Young Tom gan Eccentric Spirits Co

£38.00

Blasau melys, blodeuog a brag cryf o'r IPA hwn wedi’i ddistyllu, a orffwysir wedyn am chwe wythnos gyda Ffenigl, gwraidd Blodau'r Haul a Choeden Anis.

Enillydd Medal Aur Drinks Business & Spirits Business 2021

Jin 46% gydag IPA Distyll
Potel 70cl

Unedau’r DU fesul potel 32.2

Mwynhewch Young Tom naill ai gyda sbrigyn o rosmari, neu lemon sbeislyd chwerw.

Ar gyfer yr opsiwn Rhosmari, arllwyswch eich Young Tom i wydraid tal yn llawn o iâ, yna ychwanegwch ddŵr tonig. Curwch y sbrigyn rhosmari rhwng eich dwylo i ryddhau’r persawr, ac addurnwch. Mae’r rhosmari ffres yn rhoi persawr hyfryd hyd yn oed cyn ichi ddechrau yfed, ac yn rhoi blas llysieuol braf sy’n cyfuno’n dda â blasau blodeuog, melys yr IPA wedi’i ddistyllu a’r blasau ffenigl sydd yn y jin.

Os yw lemon sbeislyd chwerw’n apelio atoch, tywalltwch jin Young Tom i wydraid tal yn llawn o iâ, cyn ychwanegu’r lemon chwerw neu’r dŵr tonig lemon. Gwasgwch ychydig o groen oren dros ben y ddiod gan ryddhau’r olewau lemon, cyn addurno â choeden anis. Mae blas coeden anis y jin yn cyfuno’n berffaith â’r garnais gan roi sbeis hyfryd i’r jin a thonig. Mae’r lemon chwerw/dŵr tonig lemon a’r olewau lemon yn rhoi blas chwerw amheuthun, sydd, ynghyd â’r blasau IPA melys a blodeuog o’r jin, yn rhoi gorffeniad cyflawn.

Mwynhewch yn gyfrifol!

Welcome to the world of Eccentric Spirits

Celebrating the people and places of our Wales, this range of gins offers something for everyone, and is a great place to start for the mixologist - whether amateur or professional. If you're keen to pick up your cocktail shaker, you'll find a range of exciting serves on our blog, from the Violet Lady of Geneva to a Cucumber Southside to get you started, all showcasing Eccentric Gin.


From Limbeck cask-aged gin, recently awarded a silver medal at the World Gin Awards 2021 through classic London Dry Madam Geneva, also a medal winner at the World Gin Awards 2021, to Black Batch rum there is something for everyone in the Eccentric Spirits range.

The versatility of the range makes it great for cocktails – check out our social feeds for ideas from our mixologist – but if cocktails aren’t your thing, each of this range of spirits is perfect drunk with a mixer – an unflavoured tonic for our gins, a good quality ginger beer goes beautifully with Black Batch rum. 


Eccentric Spirits moved production from the Eccentric Gin Co in Caerphilly to In the Welsh Wind Distillery in March 2020 and has been thoughtfully rebranded, bringing new purpose to this range of Welsh spirits. 

Cymraeg